Sevgi ve Sevimli Olma Duaları

Kim Bu Duayı Okursa Büyüklerin Gözünde Sevimli Olur

Türkçe Okunuşu: Allahummerham Eba Bekrin ve Ömere ve Osmane ve Aliyyen vel Hasane, vel Hüseyne ve Hamzate vel Abbase rıdvanullahi teala aleyhim ecmain. Ve alâ kâffeti men âmene bil kitabil mübîn. Ve alâ men tebiâhüm ve ahabbehüm ilâ yevmiddîn. Vehşurna… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Sevgi ve Sevimli Olma Duaları

, , , , , , , , , , , , ,