Savaş ile İlgili Dualar

Düşmanı Yok Etme ve Zararından Kurtulma Duâsı

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm, Messethümül be’sâü veddarrâü, innâ erselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznahüm ahze azizin muktedirin ve ye’tîhi’l mevtü min külli mekânin, feleyse lehul yevme hâhünâ hamımün, velâ ta’âmun illâ min ğislîn. Türkçe Anlamı: “Onlara öyle âfet, mihnet erişti. ” (Bakara, 214)… (Devamını OKU)

Savaş ile İlgili Dualar

,

Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm, İnna fetahna leke fethan mübînâ, ve yehdiyeke sırâten müstakîmâ, ve mennasru illâ min indillahil Azizi’l-Hakım, vellahu yüeyyidu binasrihi men yeşâu, ve kâne hakkan aleyna nasru’l-mü’minine, feftah beyni ve beynehüm fethâ, vec’al li min ledünke sultânen nasîra, kale Rabbünsurnî… (Devamını OKU)

Savaş ile İlgili Dualar

, , , ,

Düşmanın Karşısında Şu Duâ Okunur

Düşmanın Karşısında Şu Duâ Okunur Türkçe Okunuşu: Seyühzemul cem’u ve yuvellûne’ddubur, belissâ’atu mev’iduhum vessâ’atu edhâ ve emerru, Allahumme enciznî ma va’adtenî, Allahumme âti mâ va’adtenî, İtinâ fetahnâ leke fethan mübînâ, liyağfire leke’llâhu ma takaddeme min zenbike ve mâ taahara ve… (Devamını OKU)

Savaş ile İlgili Dualar

, ,

Savaşta Düşmanın Korkması İçin Yapılacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Allahumme münzilel kitabi seri’al hisabi, ihzimil ahzâbe, Allâhumehzimhum ve zelzilhum. Türkçe Anlamı: “Ey Allah’ım, kitabı inzal eden ve hesabı çabuk olan Halik’ım. Düşmanları perişanlığa uğrat, Ey Allahım. Onları perişan et, kuvvetlerini ve mâneviyatlarını sıfıra indir. ” Açıklama: Savaşta… (Devamını OKU)

Savaş ile İlgili Dualar

,

Savaş Hakkında Kısa Bir Bilgi

Savaş dinimizin emirlerindendir. Allah Kur’an-ı Kerim’in müteaddit yerlerinde “Sizlerle harb etmek isteyenlerle harb ediniz, ” buyurmuştur. Gücünüz kuvvetiniz diğer devletlerden daha fazla olsun, demiştir. Buna benzer daha bir çok açıklamalar vardır. Hz. Peygamber Efendimiz de: “Savaş kıyamete kadar bakidir. ”… (Devamını OKU)

Savaş ile İlgili Dualar

, ,