Günlere Özel Dualar

Cuma saatinde okunacak dua

Cuma günü sela verildikten sonra Sela ile namaz ezanı arasında aşağıdaki duayı okuyun. “La ilahe illa ente, ya Hannanü Ya Mennanü Ya Bedias semavati Vel ard. Ya zel Celalü vel ikram.” Okuyabildiğiniz kadar okuyum ve arkasından duanızı yapın Duaya başlamadan… (Devamını OKU)

Günlere Özel Dualar

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Cuma Günü Yapılacak Dua ve Tesbih

Cuma Günü Duası ve Tesbihi Dinimizde cuma günü’nün önemi çok büyüktür. Cuma günü müslümanların bayramıdır.onun için özellikle cuma günleri,duaya,kur’an okumaya,hacetlerimizi istemeye dikkat edelim. Cuma günü ikindi  namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah’dan isteyin.Dua edin. Cuma günü “La İlahe… (Devamını OKU)

Günlere Özel Dualar

, , , , , , , , , , , , , , ,

Receb-i Şerif’in İlk Gecesi Namazı

Receb’i Şerif’in ilk gecesi namazı Enes’ten (radıyallahu anh) Rivayet olunan bir hadis-i şerifte, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem )ashabına hitaben, “Her kim Recep’in ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; Bir Fatiha ve Bir İhlâs ile 20 rekât kılar ve onlar arasında… (Devamını OKU)

Günlere Özel Dualar, Namaz ve İbadetleri, Özel Gün ve Geceler için Dua

,

Çarşamba günü okunacak duâ

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmarıirrahîm, Elhamdülillâhi Rabbil âlemine hamden kesîren ellezî istevcebe aleyna en nahmedehü ve neşkürehu ve na’budehu hamden dâimen nâmiyen lâ yenkatı’u evveluhu velâ yefnâ âhiruhu hamden kesîren kemâ huve ehluhu, Allahümmestür anni’l avrâti vasrif anni’l mekruhâti, ve ferriç anni’l… (Devamını OKU)

Günlere Özel Dualar

,

Pazartesi günü okunacak duâ

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm, Elhamdulillahülezî iftahare bi ulüvvihi ve âlâ bifahrihi, va’yerra bikuvvetihi ve alimessirri vel alâniyyeti. Rabbena lekel hamdü vel bakâu vel azametü vel kibriyâü, Bedî’üssemâvati vel ardi, zülbatşişşedîdi vel kuvvetil metin. Rabbül erbâbu ve mâlikürrikâbi. Lâ ilâhe illâ hüvel Hâlikul… (Devamını OKU)

Günlere Özel Dualar

,

Cuma günü okunacak dua – Hz. Ali’nin Duası

Türkçe Okunuşu: Allahu ekberü ehlül kibriyai vel azameti ve müntehel ceberûti vel izzeti ve veliyyil ğaysi verrahmeti, ve meliküddünya vel âhireti, Rabbul erbâbi ve müsebbibül esbâbi. Ve ilâhül âliheti ve cebbarül cebâbireti, mübdiül hâfiyyâti ve mu’linusserâirii mektübâti, azîmül meleküti, şedîdül… (Devamını OKU)

Günlere Özel Dualar

, , ,