Giriş – Çıkış ve Yol Duaları

yolculuk ile ilgili çeşitli dualar

Yolculuk İle İlgili Çeşitli Dualar

Yolculuk İle İlgili Çeşitli Dualar Yolculuk ile ilgili çeşitli dualar; Yolcunun Geride Kalanlar İçin Yapacağı Dua; “Sizi, kendisine bırakılan emânetler kaybolma-yan Allah’a emânet ederim.”1 Geride Kalanların Yolcu İçin Yapacağı Dua; 1) “Dinini, emânetini ve işlerinin âkibetini Allah’a emânet ederim.”2 2)… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

, , , , , , ,

Çarşı Ve Pazara Girerken Yapılan Dua

Çarşı Ve Pazara Girerken Yapılan Dua Çarşı ve pazara girerken yapılan dua. “Allah’tan başka hak ilah yoktur.O, birdir ve O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, yaşatır ve öldürür. O, diridir, ölmez. Her türlü iyilik, O’nun elindedir. O,… (Devamını OKU)

Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

, , , ,

Dua etmek istiyorum

Bir Köy Veya Beldeye Girerken Yapılan Dua

Bir Köy Veya Beldeye Girerken Yapılan Dua Bir köy veya beldeye girerken yapılan dua.  “Yedi kat gök ve onun gölgelediklerinin Rabbi, yedi kat yer ve onun barındırdıklarının Rabbi, şeytanlar ve onların saptırdıklarının Rabbi,rüzgârlar ve onların sürükleyip götürdüklerinin Rabbi olan Allahım!… (Devamını OKU)

Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

, , , , , , ,

Yolculuğa Çıkarken Yapılan Dua

Yolculuğa Çıkarken Yapılan Dua  “Allah en büyüktür.Allah en büyüktür.Allah en büyüktür. Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederiz.Yoksa biz buna güç yetiremezdik.Şüphesiz ki biz, Rabbimize döneceğiz. Allahım! Senden, bu yolculuğumuzda iyilik ve takva, râzı olacağın amel dileriz. Allahım!… (Devamını OKU)

Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

, , , , , , ,

Evden çıkarken yapılan dua

Evden çıkarken okunan dua   “Allah’ın adıyla (çıkarım). Allah’a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet, ancak Allah’ındır.”   Ebu Dâvud (4/325), Tirmizi (5/490), Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/151). “Allahım! (Hidâyetten) sapmaktan veya (başkası tarafından) saptırılmaktan,hata etmekten veya (başkası tarafından) hataya düşürülmekten, zulmetmekten… (Devamını OKU)

Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

, , , ,

Evden Çıkarken Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Bismillahi tevekkeltü ala’llahi velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil Azîm. Türkçe Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandır, yüce ve büyük O‘dur.” Açıklama: Kapıdan çıkarken ancak ve ancak Allah’a güvenerek çıkılmalıdır…. (Devamını OKU)

Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

,

Eve Girildiğinde Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Allahumme innî es’elüke hayrel mevleci ve hayre’l mahreci, bismillahi velecnâ, bismillahi haracnâ ve ala’llahi rabbenâ tevekkelnâ Türkçe Anlamı: “Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, Allahın adıyla çıkarız. Rabbimiz, Allah’a tevekkül ederiz ’’ Açıklama:… (Devamını OKU)

Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

,

Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Duâ

Türkçe Okunuşu: Allahumme bike esta’înü ve aleyke etevekkelü, Allahumme zellel lî su’ûbete emrî, ve sehhel aleyye meşakkate seferi, verzuknî minel-hayri eksere mimmâ atlubu, vasrif annî külle şerrin, Rabbişrahlî sadrî ve yessirli emri. Allahumme innî estahfizuke ve’stevdi’uke nefsi ve dînî ve ehli… (Devamını OKU)

Giriş - Çıkış ve Yol Duaları

, ,