Bela ve Musibet Duaları

Güç Ve Kuvvet Sahibinin Zulmünden Korkan Kimsenin Yapacağı Dua

Güç Ve Kuvvet Sahibinin Zulmünden Korkan Kimsenin Yapacağı Dua (1) Üç kere: “Yedi kat semânın ve Yüce Arş’ın Rabbi olan Allahım! Falan oğlu falanın ve yarattıklarının içerisinde onun taraftarlarından birisinin kötülükte aşırı davranmasından ya da azgınlaşmasından beni koru. Sana sığınan… (Devamını OKU)

Bela ve Musibet Duaları, Çeşitli Dualar, Korunma Duaları

, , ,

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Allahumme inn îabdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî biyedike, mazin fiyye hükmüke adlün fiyye kazâüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehü fi kitâbike, ev allemtehü ahaden min halkike, ev’iste’serte bihi fi ilmi’l gaybi, inneke… (Devamını OKU)

Bela ve Musibet Duaları, Çeşitli Dualar, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , ,