Sıkıntı Duaları

Büyü Bozan Dualar

Üzerinde büyü olduğunu bilen yada anlayan kimse bir sabah vaktinde kalkar bir akarsudan banyo yapacak  ve içecek kadar su alır.Sonra aşağıdaki dualar sırayla okuyup üflenir.Bu su ile banyo yapılır ve içilir.üç defa tekrarlanmasında fayda vardır. Üç kere fatiha suresi üç… (Devamını OKU)

Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , , ,

Sıkıntıdan Kurtulmak için dua

Hz.Aişe (Radıyallahu Anha)‘dan rivayetle,Allah resulü (s.a.v) şöyle buyuruyor.“sıkıntıdan kurtulmak isteyen kimse şu duayı (7) defa okusun.” “Allahü rabbi la şerike bihi şey’a” Manası: Allah(c.) benim rabbimdir.Ona hiç birşeyi ortak koşmam.

Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Belaları defetme duası

Belaların defetmek için dua Bir insana bir kötülük,bir bela,müsibet gelirse; “Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim ve neuzu bike min şururihim.” Bu dua (313) defa okunursa,o kimsenin yadımcısı Allah’dır.Okuyan kimse kötülükden muhafaza olur, belalar ve müsibetler uzaklaşır.

Sıkıntı Duaları

, , , , , , ,

Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Fatiha

Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Fatiha Bismillahi’r-Rahmani’r Rahim Elhamdülillahi rabbi’l-alemin,Er-rahmani’r-Rahim,maliki yevmi’d-din,İyyake na’büdü ve iyyake nesta’in.İhdina’s-sırata’l-mustekim.Sıratallezine en’amte’aleyhim ğayri’l-mağdubi’ aleyhim ve’la’d-dallin.” Amin. Açıklaması: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi,Allah’a mahsusdur.Hesap ve ceza gününün maliki.Rahman,Rahim,(Allah’ım)yalnız sana ibadet ederiz ve Yalnız… (Devamını OKU)

Sıkıntı Duaları

, , ,

Zor durumda kalanın okuyacağı dua

Zor durumda kalanlar için dua “Ya müfettihu fettih,ya müferricü ferric,ya müsebbibu sebbib, Ya müyessiru yessiril fetha vel ferecü minke,Ya Fettah,Ya Aliym, İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn.” Ey açıcı Rabbim,önümü aç,önümdeki engelleri kaldır. Ey darlıkları gideren Halikim darlıkları gider. Ey sebebleri… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Sıkıntı Duaları

, , , , ,

Musibete Karşı Okunacak Dua

Musibet Zamanında Okunacak Dua ”İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, Allahümme indeke-ahtesibü müsibeti fe’cürni fiha ve ebdilni biha hayran anha minha” Anlamı: “Biz Allah’a aidiz.(ona teslim olmuş kullarız) ve ancak ona döndürüleceğiz.” Allah’ım,katından bu musibetimin ecrini umuyorum.(Bu musibetimi yok et… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , ,

Sıkıntı ve Kekemelik için Dua

Sıkıntı ve Kekemelik Duası “RABBİŞRAHLİ SADRRİİ VE YESSİR Lİİ EMRİİ  VAHLÜL UKDETEN MİN LİSANİ YEFKAHÜÜ KAVLİ” Bu ayeti kerime ker gün okunmaya devam edilirse, kalp sıkıntısı ve kekemelik gider biiznillah. “YA MANİ” İsmi şerifini dünde 160 defa okumaya devam edenin… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , ,

Geçim sıkıntısı ve darlıktan kurtulmak

Geçim sıkıntısınden kurtulmak ve rızık elde etmek için dua Geçim sıkıntısı,rızık darlığı çeken kimseler her gün (100) defa aşağıdaki duayı okumalıdır.Bu dua sebebiyle inşallah, geçim sıkıntısından, darlıktan kurtulup, geniş rızık elde ederler. “La ilahe İllahü’l-Hakimü’l-Kerim.la ilahe İllahü’l-Aliyyü’l-Azim.Sübhane Rabbi’s-Semavati- seb’i ve… (Devamını OKU)

Dert Duaları, Rızık Duaları, Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , , ,

Hacet duası ve Hadis-i Şerif

Hacet Duası Okunuşu: Ya müfettihi fettih  Ya müferrici ferriç Ya müsebbi sebbib Ya müyessiril yessiril fetha vel ferecül minke Ya fettah Ya Alim İyyake nabudu İyyake nastain Hacet Duası Açıklama: Bu duayı herhangi bir hacet veya müşkülünüz olduğunda sabah namazından sonra… (Devamını OKU)

Hacet Duaları, Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,